Návody k materiálům a údržba nábytku. První pomoc pro interiéry.

NÁVODY K MATERIÁLŮM A ÚDRŽBA NÁBYTKU

Požadované interiérové prostředí pro instalaci a používání nábytku

Minimální teplota prostředí 10 °C, maximální teplota 35°C
Teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C
Vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 %
Relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %
Doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12-18 %
Dokončené podlahové krytiny, dokončená výmalba
Bezprašné prostředí

Kovové konstrukce

Údržba

Konstrukční prvky jsou povrchově upraveny přírodní anodickou oxidací nebo komaxitem, tj. vypalovaná prášková barva. Obě tyto povrchové úpravy zajišťují dokonalou antikorozní ochranu pro interiéry. V případě mechanického poškození povrchu, lze místo částečně opravit autolakem stejné barvy. Při čištění používejte běžné čistící prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla nebo abraziva.

Upozornění

Nepřekračujte vlhkost v místnosti nad 65%. Při vyšších vlhkostech může kovový nábytek korodovat. Nábytek do prostor se zvýšenou vlhkostí musí mít odlišné provedení povrchové úpravy pro exteriér. Interiérové kovové konstrukce se nesmí používat ve vlhkých nebo agresivních prostředích (např. bazény) nebo v exteriérech.

Chromované prvky nesmí přijít do styku s vlhkostí a čistícími prostředky, hrozí jim rychlá koroze. Vyvarujte se zejména mokrého čištění konstrukcí při vytírání podlah.

Umacart / HPL / lamináty / kompaktní desky

Údržba

Tyto materiály jsou lehce udržovatelné a čistitelné. Malá znečištění se dají zpravidla odstranit otřením měkkým, čistým hadříkem a teplou vodou s přidáním mýdla nebo běžného čistícího neabrazivního prostředku například saponátu.

Rozsáhlejší znečištění lze odstranit běžnými rozpouštědly na organické bázi, jako je aceton, líh, benzín apod. Je doporučeno očistit nejprve menší část, pakliže nevznikly viditelné změny na povrchu, je možné čistit větší plochy.

Upozornění

Pro speciální kompaktní desky s ochrannou UV vrstvou platí upravené podmínky čištění. Doporučené jsou čističe na bázi alkoholu – isopropylalkoholu. Nesmí se používat brusné nebo drhnoucí prostředky. Odstranění zbytků silikonu na povrchu lze provádět až po zaschnutí. Na žádných pracovních deskách se nesmí používat nože bez řádné podložky.

Horké hrnce a pánve se musí pokládat na podložky, jinak hrozí vzedmutí a prasknutí povrchu desky.

Pracovní desky a jejich hrany a zástěny

Údržba

Hrany na pracovních deskách na bázi HPL / Umakartu jsou buď v provedení postforming nebo ABS (nebo HPL / Umakart). Postformingové hrany tvoří přirozený rádius pracovní desky a jsou kompaktní s plochou pracovní desky. ABS hrany jsou nejčastěji lepené vodovzdorným lepidlem, které však nelze použít ve tvarových prvcích pracovních desek. Tvarové hrany nejsou vodovzdorné na 100% a je nutné takto k nim přistupovat a dbát zvýšené opatrnosti.

Na hranách nesmí stát voda, mokré houbičky a podobně. Zvednutí hrany z důvodu trvalé vlhkosti na tvarových hranách plošných materiálů není důvodem k záruční reklamaci.

Alternativou je použití kamene, kompaktních materiálů, umělých kamenů případně masivních desek pro pracovní desky.

Upozornění

Pokud požaduje zákazník použití transparentního silikonu mezi zástěnou a pracovní deskou místo těsnící lišty, musí udržovat tuto spáru v co nejmenší vlhkosti. Utírání je možné pouze suchým hadříkem bez většího tlaku. V případě použití houbičky, nebo drátěnky, tento silikon degraduje a může se za něho dostat vlhkost a poškodit pracovní desku nebo zástěnu. Toto není důvodem k záruční reklamaci.

Masivní nábytek

Údržba

Na dřevo má nepříznivý vliv nadměrné vlhko, teplo a sluneční záření, proto už při rozmisťování nábytku v interiéru zvažte dostatečný odstup od těchto škodlivých zdrojů. Přirozenou vlastností dřeva je reagovat také na střídající se vlhko a teplo v místnosti vzhledem k ročnímu období. Dřevo potřebuje dýchat, ale musí také obsahovat určitou dávku vlhkosti, jinak začne vysychat, praskat a deformovat se.  Udržujte relativní vlhkost v místnosti na optimálních 35 – 65 % při teplotě 20°C a musíme o nábytek pravidelně a preventivně pečovat. I přes veškerou péči může masivní dřevo (spárovka) prasknout jehlovou spárou. Prosím vemte na vědomí, že je to dřevo, a i při veškeré péči nelze úplně zabránit pracování materiálu. Zejména u tvrdého a křehkého masivu jako je modřín nebo dub. Buk má zase nadměrnou roztažnost v radiálním směru.

Při péči o dřevo, je základem každodenní opatrnost při používání nábytku, veškeré skvrny od nápojů, mastnoty, alkoholu a podobně musíte odstranit okamžitě. Na stůl nepokládejte mokré nebo horké nádobí, neposunujte po povrchu keramické nádobí a předměty s drsným dnem. Používejte podložky. Ze dřeva pravidelně odstraňujte prach pomocí suchého měkkého hadříku, který můžeme jen velice lehce navlhčit. Nadměrná vlhkost způsobí praskliny, puchýře, změnu barvy dřeva a může narušit lepené spoje. Dají se koupit vlhčené ubrousky na ošetřování dřeva, jsou velmi vhodné pro pravidelnou základní údržbu a odstranění prachu. Navíc na povrch nábytku nanesou tenký film ochranného prostředku, který zabrání poškození dřeva vodou i mírným mechanickým opotřebením. Na trhu je řada speciálních prostředků, ale vždy je nutné pořádně prostudovat jejich etiketu a vybírat pouze ty, které jsou určeny opravdu výhradně na dřevo. Držíte se pokynů v návodu, rozhodně neimprovizujeme.

Upozornění

Barevnost dřeva se v čase mění, je to fotochemická reakce. Barevné změny jsou nejvíce zřetelné v místě dlouhodobého částečného zakrytí. Tyto změny nepodléhají reklamaci díla z výše uvedených důvodů.

Nábytek s povrchovou úpravou lakem nebo barvou

Údržba

Nábytek je nalakován akrylátovými laky. Vnitřní plochy mohou být opatřeny lakovanou folií. To zaručuje odolnost proti působení vody po potřísnění, pokud je bezprostředně plocha nábytku osušena. K odstranění prachu a lehkého znečištění nábytku použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu nábytku lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete nábytek do sucha suchým hadříkem. Při vytírání matných ploch nepoužívejte silný tlak na hadřík, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění ploch nábytku.

Při silnějším znečištění lze použít větší množství saponátu, nikoliv však koncentrovaného. Nábytek musí být ošetřován bez použití tlaku a následně očištěn hadříkem s čistou vodou. Ta musí být okamžitě setřena suchým hadříkem. U dokončení nábytku na otevřené póry je třeba zejména odstranit vlhkost z pórů, vytřením suchým hadříkem tahy ve směru pórů.

Při použití ostatních komerčních prostředků na čištění nábytku je nutno dodržovat návod výrobce. Doporučujeme Vám, abyste si takový prostředek před použitím nejprve vyzkoušeli na méně viditelné ploše nábytku. V žádném případě nesmí být použity pro ošetření bílých, nebo světlých ploch barevné čističe nebo politury a jiné přípravky obsahující olej. Použití olejových politur, oživovacích olejů a jiných přípravků obsahujících oleje nedoporučujeme ani na nábytek lakovaný matným lakem, neboť dojde k jeho nerovnoměrnému vyleštění. Rovněž nesmí být použity prostředky obsahující abraziva (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu nábytku).

Upozornění

Nábytek vyrobený z přírodních materiálů jako je masiv nebo dýhovaná DTD časem mění barvu v závislosti na množství světla a  v závislosti na chemických změnách ve dřevě. Po dlouhodobém zakrytí některých částí nábytku, např. tiskárny, květináč apod. dojde k rozdílu barevnosti mezi zakrytou částí a nezakrytou. 

Nábytek s povrchovou úpravou olejem

Údržba

Dřevěné části nábytku jsou již z výroby ošetřeny kvalitními přírodními oleji. Přesto je potřeba dřevo pravidelně ošetřovat, aby si zachovalo krásný vzhled a bylo odolné vlivům prostředí.

Údržba povrchů s úpravou olejem je stejná jako při lakovaném nábytku. Nesmí být očištěno saponáty které vymývají olej a vosk z materiálu. V tomto případě hrozí narušení povrchové celistvosti nátěru a poškození dřeva vodou a mechanickým užíváním. Pro čištění používejte výhradně prostředky určené pro olejové nebo voskované povrchy a držte se návodu výrobce.

Pro oživení povrchu je doporučeno v případě potřeby opakovat nános olejové vrstvy. Musí být dodrženo stejné nebo podobné složení oleje, tvrdooleje nebo případně vosku.

Pozor zejména na reakce se saponáty u koupelnového nábytku nebo u podlah.

DTDL laminované povrchy

Údržba

Lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému povrchu žádnou speciální údržbu. Povrch se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí který je všeobecně snadno čistitelný. To platí i pro strukturované povrchy.

Používání ošetřovacích prostředků je přebytečné. Aplikace nábytkových politur a vosk obsahujících čistících prostředků vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé, nečistoty zachytávající vrstvy. Proto se nesmějí používat. Povrch Laminátů by měl být pravidelně čištěn. K nutnému čištění by měly být použity šetrné čisticí prostředky jež neobsahují oděrové částice, neboť tyto by mohly zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu škrábin. Jelikož znečištění, počínaje lehkým a čerstvým až po silné a velmi odolné, může být zapříčiněno různými substancemi, je správné čištění důležité.

Zásadně by znečištění nebo vylité substance jako čaj, káva, víno atd. měly být odstraněny neprodleně, neboť delší doba jejich působení zvyšuje náročnost jejich vyčištění. Při denním užívání by měly být dodrženy následující zásady:

Odkládání hořících cigaret a nedopalků na povrch laminátů vede k povrchovým poškozením.

Vždy používejte popelník.

Povrch laminátů neměl být používán jako podklad pro krájení, jelikož nůž zanechá řezné stopy i na odolném laminátu.

Vždy používejte krájecí prkénko.

Není vhodné odkládat horké nádobí jako např. hrnce, pánve atd. přímo z varné desky nebo trouby na laminátový povrch, neboť vlivem tepla může dojít ke změně lesku nebo i poškození povrchu. Použijte vždy tepelně-izolační podložku.

Rozlité tekutiny by měly být vždy bezprostředně setřeny resp. odstraněny, neboť delší doba působení některých substrancí na povrch laminátů může vést ke změně stupně lesku povrchu. Především v oblastech výřezů a spojů je nutné rozlité tekutiny rychle a zcela odstranit.

Tyto doporučení platí obzvláště u matných a lesklých povrchů laminátů, jež zaujmou svým povrchem jak vzhledem tak i na dotek, avšak zdůrazní stopy opotřebení.

Nerezové dřezy

Údržba

Na nerezovém dřezu se brzy objeví skvrny po zaschlých kapkách vody a otisky prstů.

Místo drátěnky čistěte dřez bavlněným hadříkem.

Nerezová ocel je citlivá na rýhy a škrábance, kterých ji bohužel ani při větším snažení nezbavíte. Proto ať už je dřez špinavý jakkoliv, přistupujte k jeho čištění jemně. Pokud dáváte přednost houbičce, zvolte jemnější stranu, ne tu hrubou. Ve specializovaných eshopech, nebo přímo u výrobců poté můžete zakoupit i speciální čisticí prostředky určené pro povrchy z nerezové oceli. Obyčejný prostředek, který používáte i na nádobí, zanechá na dřezu nevzhledné šmouhy. Ten speciální naopak nerezový povrch vyleští a opatří ho ochrannou vrstvou. To je vhodné používat i u ostatních nerezových ploch, na plynových deskách, odsavačích apod.

Dřezy z kompaktních materiálů, keramické nebo z kamene, typ Granit apod.

Údržba

Základem je časté a pravidelné čištění dřezu, které je vhodnější než méně časté jednorázové “drhnutí”. Skvrny objevující se na dřezu, jsou vrstvou vodního kamene nebo podobného minerálu, který se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Na něm se snadno udržují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno atd., a tím kazí vzhled dřezu. Proto by se měl dřez umýt a vysušit po každém použití.Pokud usazeniny na dřezu přetrvávají, je nutno použít prostředek na odstranění vodního kamene. Také možno vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím uvolnit nános kamene. Ten se potom snadněji odstraní pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.

Pro odstranění každodenních stop používání dřezu se používá měkká látka nebo houbička a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny se odstraní pomocí houbičky, a aktivního čističe, např. Franke Twister nebo Franke Sunshine, TORO, CIF…Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, třeba naplnit dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla nebo biologického pracího prostředku a nechat působit přes noc. Poté roztok vypustit a dřez pečlivě vypláchnout. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní údržbu dřezu.

V případě neustálých opakujících se rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za sítkem u dřezové vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, zbytky písku, malty….), které způsobují znečištění vody a následného vzniku rezavých skvrn.

Upozornění

Granitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud se ale bude manipulovat po jeho povrchu kovovými hrnci a pánvemi atd…, mohou zanechat na dřezu kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžou se odstranit krouživými pohyby houbičky a čistícím prostředkem na dřezy. Vyhýbejte se pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou poškodit nebo i naštípnout povrch.

Co nedělat

nepoužívat kovové čistící houbičky a drátěnky
nezanechávat dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby
nezanechávat ve dřezu vlhké čistící houbičky a hadříky přes noc
zamezit dlouhodobému styku s bělícími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami, s louhem sodným (čističe odpadu) nebo s čistícími prostředky na trouby a prostředky obsahující kysličník uhličitý
přes vysokou odolnost (vydrží až 280oC) nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako prostor k ochlazení horkých předmětů
nepoužívat dřez ke krájení potravin, k mytí borůvek a jiných potravin s vysokým obsahem pigmentu

Ochrana a údržba umělého kamene typu Corian, Coralit, Hanex, Staron apod.

Údržba

Pracovní deska z umělého kamene má po instalaci jemně lesklý saténový povrch, který se používáním dále zjemní. Aby získaný lesk umělého kamene vznikal rovnoměrně, je nutné alespoň ze začátku 1x za měsíc použít jemný bělící prášek (Ajax) nebo jemný brusný krém (Cif) a vlhkou houbičkou očistit plochu krouživými pohyby. Nakonec opláchnout teplou vodou a osušit suchou utěrkou.

Běžná každodenní péče o dřez a pracovní desku z umělého kamene je velmi jednoduchá.

Většinu nečistot lze z povrchu jednoduše odstranit pomocí houbičky nebo utěrky a použít přitom mýdlovou vodu nebo běžný saponát. Nepoužívejte plastové drátěnky! Pravidelnou péčí o Vaši pracovní desku či dřez z umělého kamene předejdete zdlouhavému odstraňování nánosů zaschlých nečistot.

Pokud na povrchu zůstanou skvrny i po umytí běžným prostředkem, použijte čistící prostředky na bázi amoniaku (Bref Power). Nepoužívejte prostředky s čpavkem určené na okna!

Pro odstranění jemných škrábanců nebo stop po hrncích použijte jemný brusný kuchyňský krém (Ajax) nebo krém (Cif). Naneste na povrch a pomocí houbičky (celulózové) s abrazivní vrstvou krouživými pohyby škrábance odstraňte. Po vyčištění povrch důkladně opláchněte

teplou vodou, vytřete do sucha a přeleštěte měkkým vlhkým hadříkem.

Pokud se Vám ve dřezu z umělého kamene vytvoří usazenina vodního kamene, můžete použít prostředky určené na odstranění vápenitých usazenin. (Cillit, Real…)

Občas vyčistěte svůj dřez nebo umyvadlo z umělého kamene naplněním roztoku vody a bělícího prostředku (5­10ml Domestos Univerzal pro kuchyně ) a nechte 15 minut působit (v případě silných skvrn přes noc), potom stěny a dno umyjte. Dřez získá svou původní zářivou

barvu.

Při nehodách, jako je rozlití silných kyselin, odlakovačů barev nebo různých druhů čistidel, povrch okamžitě opláchněte velkým množstvím mýdlové vody. Pokud se Vám převrhne lak na nehty, lze jej jednoduše odstranit bezacetonovým odlakovačem. Nezjištěné nebo dlouhotrvající vystavení povrchu chemikáliím jej může poškodit.

I když kompaktní materiály jsou nenasákavé, doporučuje se nenechávat dlouho rozlité tekutiny na desce.

Umělý kámen je velmi odolný a dobře odolává vysokým teplotám, přesto je důležité dodržovat následující zásady:

Pod horké hrnce vždy používejte plastové, dřevěné nebo gumové podložky.

Kuchyňské mlýnky podkládejte podložkami.

Nikdy nekrájejte nožem přímo na desce, ale použijte krájecí prkénka.

Pokud lijete do dřezu vřelou nebo horkou vodu, vždy mějte současně puštěnou z kohoutku i vodu studenou.

Vyvarujte se posunování nádob z pálené hlíny a litiny po pracovní desce. Plochy mohou vlivem rychlé roztažnosti materiálů prasknout.

Pokud dojde k vážnějšímu poškození (nárazem, teplem nebo působením chemikálií), nic není ztraceno, protože možnost opravy bez viditelného spoje dává kompaktním materiálům vysokou životnost. Pro Vaši spokojenost je možné desku i přebrousit a přeleštit pro obnovu původního vzhledu.

Baterie běžné a směšovací

Údržba

Užití výrobku vodovodní směšovací baterie pro domácí nebo pro laboratorní použití jsou určeny pro instalaci na vodovodní rozvody v interiérech staveb pro směšování teplé a studené vody. U pákových baterií zvednutím páčky nahoru docílíte průtoku vody. Směrem zleva doprava dochází k míšení teplé a studené vody. Technické údaje Doporučené hodnoty provozní teploty vody a provozního tlaku: – maximální teplota vody 65°C – pro běžný provoz se doporučuje teplota do 60°C – maximální tlak 5 bar (0,5 MPa). V případě, že by tlak přesáhl hodnotu 0,5 MPa (5 bar), doporučujeme nainstalovat redukci tlaku. Dále je třeba se vyvarovat velkých tlakových rozdílů na přívodu teplé a studené vody. Instalace Montáž jednotlivých výrobků musí být prováděna pouze k tomu vyškolenou osobou! Doporučujeme svěřit montáž odborné instalatérské firmě. Při montáži používejte pouze patřičné nářadí, na škody způsobené neodbornou montáží nebude brán zřetel! Před vlastní montáží baterie důkladně vyčistěte rozvod vody. Než přistoupíte k instalaci výrobku, nechejte potrubím protéci dostatečné množství vody, aby se vyplavily případné usazeniny a nečistoty. V každém případě doporučujeme instalovat filtry k přívodu vody, aby se zamezilo zanesení výrobku nečistotami i v budoucnu. Stojánkové baterie je nutné připojit pomocí flexi hadiček na rohové ventily s ochrannými sítky (nejsou součástí balení) pro zachycení nečistot z potrubí před vstupem do baterie. V případě montáže bez sítek pozbývá baterie záruku na vady způsobené mechanickými nečistotami. Vývod na teplou vodu instalujte při čelním pohledu vlevo a vývod na studenou vodu vpravo. Před kontrolou ovládacího mechanismu na těsnost odšroubujte a zkontrolujte perlátor. Konzervační tuk důkladně propláchněte horkou vodou. Po dokončení instalace baterii řádně propláchněte. První puštění vody provádějte s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprškou. Po odpuštění cca 5 litrů vody uzavřete páku a našroubujte perlátor nebo spršku. Prvních čtrnáct dní provozu při každém použití pro pitné účely odpusťte vodu, aby se baterie řádně propláchla. Údržba a péče Baterie vyžadují pravidelné ošetření a lze jej velmi snadno poškodit jak mechanicky, například prostředkem s abrazivní (brusnou) složkou. Na čištění vodovodních baterií a ventilů používejte výhradně vodu a neutrální saponáty za použití pryžových mycích hub a pro vysoušení měkké hadříky. Alkohol, rozpouštědla a čistící prostředky, obsahující kyselé nebo agresivní komponenty, antikorozní prostředky, brusný papír nebo drátěnky jsou nepřípustné, jelikož by mohly nevratně poškodit povrch Vaší vodovodní baterie! Po použití očistěte baterii vlhkým hadříkem, mýdlovou vodou nebo malým množstvím neutrálního tekutého mýdla, opláchněte čistou vodu a otřete do sucha. Při otření po každém použití se nebude na povrchu baterie usazovat vodní kámen. Zvláštní péči mimo běžného pravidelného čištění věnujte perlátoru, abyste se vyhnuli usazeninám vodního kamene a případným hnilobám. Postupujte následovně: patřičným klíčem povolte objímku perlátoru, poté vyjměte těsnění a vlastní perlátor, vypláchněte perlátor pod tekoucí vodou, případně odstraňte usazeniny. Po vyčištění zkompletujte části v obráceném pořadí.

Potahové materiály – látky

Údržba

Veškeré skvrny a fleky, které užíváním zákonitě vzniknou, odstraňujte neprodleně, okamžitě a hned. Pokud je znečistění způsobeno politím, nejdřív odsajte čistým, suchým, světlým hadříkem veškerou vlhkost. Pak si připravte roztok z vody a neutrálního mýdla a pomocí houbičky tzv. suchou pěnou čistíme skvrnu od okraje do jejího středu. Používejte jen lehce navlhčený hadřík nebo houbu, tkanina nesmí být promočená. Voda by způsobila změnu barvy čalounění, hlavně dodatečné vysychání by udělalo na potahové látce mapy.

Lze si také pořídit speciální přípravky na čištění čalouněného nábytku, ale i tady je nutné pořádně prostudovat jejich etiketu a vybírat pouze ty prostředky, které jsou na daný materiál vhodné.

Dále je nezbytné zhruba jednou týdně odstraňovat prach. Použijte k tomu vysavač nastavený na minimální výkon a nasaďte speciální hubici na vysávání textilií, pokud ji náš přístroj má ve výbavě. Vysávejte šetrně a jemně.

Potahové materiály – kůže, umělá kůže, koženka

Údržba

Kůži stačí jednou za týden přetřít vlhkou houbičkou nebo hadříkem a jednou za měsíc vetřít speciální krém nebo pastu na kůži. Každého půl roku je potřeba celkově vyčistit a naimpregnovat. Jen tak bude nábytek potažený kůží i po letech vypadat jako nový a nebudou na něm praskliny ani stopy po častém používání. Speciální přípravky na promazání, čištění a impregnaci kůže jsou běžně na trhu k zakoupení. K dostání jsou i tzv. gumy na vyčištění stop po propiskách. Pozor ale na fixy a lihovky, ty jsou neodstranitelné.

Nikdy nestavte čalouněný nábytek poblíž topení, krbu, na přímé sluneční světlo, ani ke zdroji vody.

Nikdy čalouněný nábytek nedřete, nekartáčujte ani neklepte

Nikdy nepoužívejte nevhodné chemikálie, rozpouštědla, ředidla na bázi benzínu, petroleje nebo alkoholu. Mohou poškodit barvu a kvalitu potahové látky i vnitřní výplň.

Nikdy zbytečně nemáčejte vodou.

Prohlášení o odpovědnosti za použití výrobku

Výrobce a ani dodavatel neodpovídá za následující:
Poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahování do jednotlivých částí výrobku
Poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
Mechanická poškození nárazem, nesprávným používáním nebo nesprávným nastavením výšky
Mechanická poškození nadměrným dynamickým zatěžováním nebo hrubým zacházením
Zjevné vady výrobku neuplatněné do 5ti dnů od převzetí
Používání výrobku jiným způsobem, než ke kterému je určen

Důležité informace o užívání nábytku a nebezpečí úrazu

U patrových postelí není dovoleno lézt na horní palandu dětem mladším šesti let.

HeyBay Point s.r.o.

tel: +420 774 481 681

email: martinoklestek@heybay.cz

www.heybay.cz